Dnes je 23.06.2017. Stránka načítaná o 08:51.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 101)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0091/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn 152.00 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0092/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telefónne poplatky 46.09 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0093/17 Obec Podbiel Jozef Krupa-Anna Krupova štrk 184.80 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0094/17 Obec Podbiel Cestne stavby L. Mikuláš gran. drva 222.76 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0095/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o služba web gis 29.00 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0096/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 131.00 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0097/17 Obec Podbiel Slovak Telekom telefónne poplatky 50.60 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0098/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. hosting 5.21 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0099/17 Obec Podbiel Občianske združenie LOD Vstupné 120.00 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0100/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb vývoz zmesového kom.odpadu 411.01 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0101/17 Obec Podbiel VIV Slovakia s.r.o. prenájom atrakcie-deň detí 275.00 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0073/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn 152.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0074/17 Obec Podbiel MP Profit PB, s.r.o. verejné obstaranie 300.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0075/17 Obec Podbiel MP Profit PB, s.r.o. manažment projektu 1800.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0076/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 131.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0077/17 Obec Podbiel Slovak Telekom telef.poplatky 42.23 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0078/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb odvoz zmes.kom.odpadu 416.30 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0079/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. domena podbiel.sk, hosting 17.91 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0080/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telef.poplatky 52.82 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0081/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb vývoz zmes. komunál. odpadu 233.84 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
21 FD /0082/17 Obec Podbiel Dopstav -obchod. a staveb Miestne komunikácie Nová IBV 25902.12 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
22 FD /0083/17 Obec Podbiel MP Profit PB, s.r.o. odmena verejné obstaranie 300.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
23 FD /0084/17 Obec Podbiel Jozef Korčuška stravovanie 180.96 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
24 FD /0085/17 Obec Podbiel Dušan Pacura práce BOZP a OPP 92.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
25 FD /0086/17 Obec Podbiel Technické služby Ružomber odvoz komunálneho odpadu 1211.52 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
26 FD /0087/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o služby WEB GIS 29.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
27 FD /0088/17 Obec Podbiel Základná škola s matersko príspevok -strava dôchodcovia 23.68 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
28 FD /0089/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb odvoz zmesového odpadu 394.87 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
29 FD /0090/17 Obec Podbiel Jozef Mačňák zemné práce-úprava vejeného pr 1025.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
30 FD /0070/17 Obec Podbiel Mgr.Lenka Cigaňáková remene na akordeón 42.00 04.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
31 FD /0071/17 Obec Podbiel Jozef Korčuška stravovanie 261.70 04.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
32 FD /0072/17 Obec Podbiel MaM plus s.r.o. energetický audit 2100.00 04.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
33 FD /0049/17 Obec Podbiel Asociácia správcov regist seminár 39.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
34 FD /0050/17 Obec Podbiel Slovgram licencia -zvukový záznam - ve 38.50 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
35 FD /0051/17 Obec Podbiel Juraj Tlach preprava 60.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
36 FD /0052/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. hosting 5.91 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
37 FD /0053/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telef.poplatky 46.11 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
38 FD /0054/17 Obec Podbiel JCH-projekt s.r.o. projekt.dokument. Chodník Ulic 300.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
39 FD /0055/17 Obec Podbiel Slovak Telekom telef.poplatky 54.72 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
40 FD /0056/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. zálíha plyn 131.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
41 FD /0057/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn 152.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
42 FD /0058/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb vývoz zmes.odpadu 536.87 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
43 FD /0059/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. hosting 5.91 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
44 FD /0060/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o licencia WEB GIS 29.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
45 FD /0061/17 Obec Podbiel Technické služby Ružomber vývoz domového odpadu 1182.20 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
46 FD /0062/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb vývoz zmes. odpu -kontajnere 354.97 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
47 FD /0063/17 Obec Podbiel Peter Vilčinský vypiľovanie stromov 800.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
48 FD /0064/17 Obec Podbiel Tlačiarne Kubík tlač novín 105.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
49 FD /0065/17 Obec Podbiel Topset-Solutions s.r.o. licencia- softverové programy 721.50 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
50 FD /0066/17 Obec Podbiel Topset-Solutions s.r.o. správa dát-samosprávaonline.sk 72.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
51 FD /0067/17 Obec Podbiel Topset-Solutions s.r.o. licencia -kataster 36.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
52 FD /0068/17 Obec Podbiel Značky s.r.o. údržba ciest 842.40 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
53 FD /0069/17 Obec Podbiel Základná škola s matersko režia za stravovanie 28.86 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
54 FD /0043/17 Obec Podbiel Erik Remiaz kontrola komin.telesa 30.00 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
55 FD /0044/17 Obec Podbiel Dušan Pacura práce BOZP a OPP 92.00 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
56 FD /0045/17 Obec Podbiel Základná škola s matersko príspevok na stravovanie 28.12 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
57 FD /0046/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb vývoz kontajnerov/zmesový kom. 470.27 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
58 FD /0047/17 Obec Podbiel Jozef Korčuška stravovanie zamestnanci 139.20 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
59 FD /0048/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o Služby WEB GIS -mesačný poplat 29.00 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
60 FD /0042/17 Obec Podbiel Technické služby Ružomber vývoz dom. odpadu 1167.74 16.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
61 FD /0001/17 Obec Podbiel Vema s.r.o. Licencia PAM 2017 187.20 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
62 FD /0002/17 Obec Podbiel Marpal kúrenie s.r.o. údržba budov 87.08 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
63 FD /0003/17 Obec Podbiel Poradca podnikateľa s.r.o časopis 96.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
64 FD /0004/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. poplatok domena,licencia hosti 42.88 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
65 FD /0005/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn 152.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
66 FD /0006/17 Obec Podbiel Lesy SR š.p. nájomné nebyt.priestory 180.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
67 FD /0007/17 Obec Podbiel Spolumajiteľstvo býval. u Nájomné za pozemok 343.20 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
68 FD /0008/17 Obec Podbiel IMAO electric s.r.o. Źiarivka 2.80 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
69 FD /0009/17 Obec Podbiel Juraj Tlach doprava 95.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
70 FD /0010/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telef.poplatky 53.07 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
71 FD /0011/17 Obec Podbiel B2B Partner s.r.o. kancelárske stoličky 897.60 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
72 FD /0012/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel zýáloha plyn 152.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
73 FD /0013/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 131.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
74 FD /0014/17 Obec Podbiel Alza .sk s.r.o. Notebook 654.38 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
75 FD /0015/17 Obec Podbiel Slovak Telekom poplatok za vyjadrenie k tel. 13.90 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
76 FD /0016/17 Obec Podbiel Marcela Mikolášová -Tonex CD 9 ks 64.09 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
77 FD /0017/17 Obec Podbiel Slovak Telekom telef.poplatky 38.15 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
78 FD /0018/17 Obec Podbiel Ing. Pavol Ganzarčík vypracovanie podkladov v vyňat 80.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
79 FD /0019/17 Obec Podbiel Jozef Korčuška strava 217.15 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
80 FD /0020/17 Obec Podbiel Gigaprint.sk s.r.o. toner 23.86 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
81 FD /0021/17 Obec Podbiel Technické služby Ružomber Vývoz komunálneho odpadu 1816.07 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
82 FD /0022/17 Obec Podbiel Select spol. s.r.o. podšívka-dekorácia 70.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
83 FD /0023/17 Obec Podbiel Regály-NET s.r.o. regál 80.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
84 FD /0024/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. hosting 5.90 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
85 FD /0025/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. zľava flexi net -17.90 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
86 FD /0026/17 Obec Podbiel Mediatel spol. s.r.o. inzercia/zlaté stránky 60.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
87 FD /0027/17 Obec Podbiel Jozef Mačňák odhrňanie snehu 400.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
88 FD /0028/17 Obec Podbiel SOZA autorská odmena za licencie hu 20.40 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
89 FD /0029/17 Obec Podbiel Základná škola s matersko uhrada príspevku na strava dôc 26.27 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
90 FD /0030/17 Obec Podbiel MUdr. Ľubica Mišíková lekársky posudok 13.30 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
91 FD /0031/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o LIcencia služby WEB GIS 29.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
92 FD /0032/17 Obec Podbiel Traiva s.r.o. samolepky 11.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
93 FD /0033/17 Obec Podbiel Tlačiarne Kubík tlač 96.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
94 FD /0034/17 Obec Podbiel Branislav Horňák AGRO -FA štiepkovač+prísluš./kardán/ 1000.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
95 FD /0035/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telef.poplatky 46.68 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
96 FD /0036/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn 152.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
97 FD /0037/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 131.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
98 FD /0038/17 Obec Podbiel Jozef Litvák odhrňanie snehu 440.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
99 FD /0039/17 Obec Podbiel PC Slovakia MS Office 2010 170.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
100 FD /0040/17 Obec Podbiel Ferex s.r.o. kontajnere 20 ks 482.40 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
101 FD /0041/17 Obec Podbiel Slovak Telekom telefon.poplatky 39.82 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/1 TOPSET logo