Dnes je 18.10.2017. Stránka načítaná o 16:59.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 182)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0153/17 Obec Podbiel Technické služby Ružomber odvoz komun. odpadu 1731.62 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0154/17 Obec Podbiel Juraj Tlach doprava 70.00 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0155/17 Obec Podbiel Jozef Korčuška stravovanie 153.12 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0156/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o služby web Gis -poplatok 29.00 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0157/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb vývoz zmesového odpadu 403.57 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0158/17 Obec Podbiel Pyrokomplex s.r.o. materiál.tech.vybavenie+osob.o 3000.00 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0159/17 Obec Podbiel Ján Frian F-trans preprava FS Senková 480.00 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0160/17 Obec Podbiel Pema com s.r.o verejné osvetlenie-odst.poruch 42.00 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0161/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telefon.poplatky 49.29 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0162/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn špor.hala 152.00 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0163/17 Obec Podbiel Ján Jankola nálepky na smetné koše 149.40 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0164/17 Obec Podbiel Slovak Telekom Telef.poplatky 47.35 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0165/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn Ocu 131.00 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0166/17 Obec Podbiel 3o media s.r.o. úložné zariadenie +konfig. 577.50 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0167/17 Obec Podbiel Metro 11 ks stolový set /11 stolov 686.14 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0168/17 Obec Podbiel Firma KOŠIK-siete s.r.o. siete 141.05 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0169/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. hosting 4.86 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0170/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb odvoz zmes.kom. odpadu 423.02 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0171/17 Obec Podbiel Dominika Čajková propagácia obce -adioviz.tvorb 670.00 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0172/17 Obec Podbiel Anton Palider ml. maľovanie dom smútku 998.02 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
21 FD /0173/17 Obec Podbiel Cestne stavby L. Mikuláš Chodník Ulica-Ulica II etapa č 47044.03 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
22 FD /0174/17 Obec Podbiel B2B Partner s.r.o. odpadkový kôš vonkajší 4 ks 268.80 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
23 FD /0175/17 Obec Podbiel Piko SK s.r.o. štrk-cesty 300.00 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
24 FD /0176/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb odvoz zmes. kom.odpadu 226.16 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
25 FD /0177/17 Obec Podbiel Technické služby Ružomber odvoz komun.odpadu 08/2017 1205.53 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
26 FD /0178/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o služby WEB Gis 29.00 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
27 FD /0179/17 Obec Podbiel Dušan Pacura BOZP a OPP dohľad PP 92.00 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
28 FD /0180/17 Obec Podbiel Alza .sk s.r.o. voleb. sieť+lopta 180.58 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
29 FD /0181/17 Obec Podbiel Garbiar Jozef údržba budov 1688.60 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
30 FD /0182/17 Obec Podbiel Jozef Mačňák práce- úprava ver.priestranstv 400.00 29.09.2017 Faktúra   Kompletné informácie
31 FD /0141/17 Obec Podbiel Monika Leginusová magnetka,figura,relief,tanier 66.20 16.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
32 FD /0142/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb odvoz zmes.komun.odpadu 331.81 16.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
33 FD /0143/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb vývoz zmes.komun.odpadu 662.81 16.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
34 FD /0144/17 Obec Podbiel RILINE s.r.o. údržba ciest -vysprávka výtlko 3689.14 16.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
35 FD /0145/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn špor.hala 152.00 16.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
36 FD /0146/17 Obec Podbiel Detské ihriská SK s.r.o. ročná kontrola detského ihrisk 70.00 16.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
37 FD /0147/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telefonne poplatky 48.00 16.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
38 FD /0148/17 Obec Podbiel Slovak Telekom telefonne poplatky 38.00 16.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
39 FD /0149/17 Obec Podbiel Základná škola s matersko úhrada režijných nákladov stra 5.92 16.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
40 FD /0150/17 Obec Podbiel Pema com s.r.o materiál na verejné osvetleni 280.42 16.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
41 FD /0151/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 131.00 16.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
42 FD /0152/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. hosting 08/2017 4.86 16.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
43 FD /0102/17 Obec Podbiel Technické služby Ružomber odvoz komunálneho odpadu 1189.97 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
44 FD /0103/17 Obec Podbiel Základná škola s matersko režia za dôchodcov-stravovanie 33.67 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
45 FD /0104/17 Obec Podbiel VIZUALDK projekt s.r.o. projektová dokumentácia 3000.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
46 FD /0105/17 Obec Podbiel Jozef Korčuška stravovanie 228.29 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
47 FD /0106/17 Obec Podbiel Oravské kultúrne stredisk propagácia 26.ročníka PFS v bu 200.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
48 FD /0107/17 Obec Podbiel Juraj Tlach Doprava 60.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
49 FD /0108/17 Obec Podbiel Abel -Computer s.r.o. tlačiareň Canon IR 253Oi+dopra 1698.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
50 FD /0109/17 Obec Podbiel Petit Press a.s. inzercia 117.30 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
51 FD /0110/17 Obec Podbiel Ing. Pavol Ganzarčík vypracovanie podkladov-vyňatie 80.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
52 FD /0111/17 Obec Podbiel Luboš Kabáč zemné práce 733.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
53 FD /0112/17 Obec Podbiel Dopstav -obchod. a staveb Miestne komunikácie Nová IBV - 68171.96 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
54 FD /0113/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb odvoz zmesového odpadu 215.45 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
55 FD /0114/17 Obec Podbiel Petit Press a.s. mediálna spolupráca -inzercia 117.30 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
56 FD /0115/17 Obec Podbiel Ing. Emília Franeková audit UZ za rok2016 1000.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
57 FD /0116/17 Obec Podbiel regionPRESS s.r.o. inzercia -Oravsko 26 .roč. PFS 29.70 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
58 FD /0117/17 Obec Podbiel Agentúra pre reg.rozvoj S člensé rok2017 33.19 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
59 FD /0118/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb odvoz zmesového kom. odpadu 160.73 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
60 FD /0119/17 Obec Podbiel Ľuboslava Šafrová - Temak Vverejné obstaranie-vypracovan 480.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
61 FD /0120/17 Obec Podbiel Jozef Korčuška stravovanie Ocu 192.10 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
62 FD /0121/17 Obec Podbiel Ján Jankola prezenty-26.PFS+tabula EU proj 140.47 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
63 FD /0122/17 Obec Podbiel Tlačiarne Kubík tlač novín 168.30 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
64 FD /0123/17 Obec Podbiel Slovak Telekom telefonne poplatky 50.66 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
65 FD /0124/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 131.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
66 FD /0125/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn 152.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
67 FD /0126/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telefonné poplatky 45.46 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
68 FD /0127/17 Obec Podbiel Dušan Pacura Práce BOZP a OPP 92.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
69 FD /0128/17 Obec Podbiel MK-TOUR,Miroslav Krštieň prepravné 400.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
70 FD /0129/17 Obec Podbiel B.P.V.bus s.r.o. preprava 348.70 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
71 FD /0130/17 Obec Podbiel OZ Vrchovina -priatelia f honorár za vystúpenie na 26.ro 200.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
72 FD /0131/17 Obec Podbiel PM-Invest spol. s.r.o. Prekládka STL plynu /Zámostie/ 783.13 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
73 FD /0132/17 Obec Podbiel Jozef Korčuška strava na 26.ročníku Podb.fol. 759.60 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
74 FD /0133/17 Obec Podbiel Piko SK s.r.o. kamenivo + doprava 105.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
75 FD /0134/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. hosting za 07/2017 5.80 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
76 FD /0135/17 Obec Podbiel Technické služby Ružomber Vývoz komunál. odpadu 1177.46 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
77 FD /0136/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o služba WEB GIs za 06/2017 29.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
78 FD /0137/17 Obec Podbiel Jakub Dibdiak-PREMIUM Sou prenájom pódia+ozvučenie 1000.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
79 FD /0138/17 Obec Podbiel Dopstav -obchod. a staveb Výstavba -Miestne komunukácie- 13199.51 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
80 FD /0139/17 Obec Podbiel Základná škola s matersko režia za obedy-dôchodcovia 34.78 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
81 FD /0140/17 Obec Podbiel Drevodom Orava s.r.o. chatka typ 940 +streš.krytina 800.00 20.07.2017 Faktúra   Kompletné informácie
82 FD /0091/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn 152.00 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
83 FD /0092/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telefónne poplatky 46.09 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
84 FD /0093/17 Obec Podbiel Jozef Krupa-Anna Krupova štrk 184.80 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
85 FD /0094/17 Obec Podbiel Cestne stavby L. Mikuláš gran. drva 222.76 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
86 FD /0095/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o služba web gis 29.00 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
87 FD /0096/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 131.00 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
88 FD /0097/17 Obec Podbiel Slovak Telekom telefónne poplatky 50.60 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
89 FD /0098/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. hosting 5.21 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
90 FD /0099/17 Obec Podbiel Občianske združenie LOD Vstupné 120.00 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
91 FD /0100/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb vývoz zmesového kom.odpadu 411.01 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
92 FD /0101/17 Obec Podbiel VIV Slovakia s.r.o. prenájom atrakcie-deň detí 275.00 19.06.2017 Faktúra   Kompletné informácie
93 FD /0073/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn 152.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
94 FD /0074/17 Obec Podbiel MP Profit PB, s.r.o. verejné obstaranie 300.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
95 FD /0075/17 Obec Podbiel MP Profit PB, s.r.o. manažment projektu 1800.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
96 FD /0076/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 131.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
97 FD /0077/17 Obec Podbiel Slovak Telekom telef.poplatky 42.23 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
98 FD /0078/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb odvoz zmes.kom.odpadu 416.30 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
99 FD /0079/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. domena podbiel.sk, hosting 17.91 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
100 FD /0080/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telef.poplatky 52.82 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
101 FD /0081/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb vývoz zmes. komunál. odpadu 233.84 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
102 FD /0082/17 Obec Podbiel Dopstav -obchod. a staveb Miestne komunikácie Nová IBV 25902.12 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
103 FD /0083/17 Obec Podbiel MP Profit PB, s.r.o. odmena verejné obstaranie 300.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
104 FD /0084/17 Obec Podbiel Jozef Korčuška stravovanie 180.96 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
105 FD /0085/17 Obec Podbiel Dušan Pacura práce BOZP a OPP 92.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
106 FD /0086/17 Obec Podbiel Technické služby Ružomber odvoz komunálneho odpadu 1211.52 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
107 FD /0087/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o služby WEB GIS 29.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
108 FD /0088/17 Obec Podbiel Základná škola s matersko príspevok -strava dôchodcovia 23.68 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
109 FD /0089/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb odvoz zmesového odpadu 394.87 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
110 FD /0090/17 Obec Podbiel Jozef Mačňák zemné práce-úprava vejeného pr 1025.00 31.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
111 FD /0070/17 Obec Podbiel Mgr.Lenka Cigaňáková remene na akordeón 42.00 04.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
112 FD /0071/17 Obec Podbiel Jozef Korčuška stravovanie 261.70 04.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
113 FD /0072/17 Obec Podbiel MaM plus s.r.o. energetický audit 2100.00 04.05.2017 Faktúra   Kompletné informácie
114 FD /0049/17 Obec Podbiel Asociácia správcov regist seminár 39.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
115 FD /0050/17 Obec Podbiel Slovgram licencia -zvukový záznam - ve 38.50 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
116 FD /0051/17 Obec Podbiel Juraj Tlach preprava 60.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
117 FD /0052/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. hosting 5.91 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
118 FD /0053/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telef.poplatky 46.11 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
119 FD /0054/17 Obec Podbiel JCH-projekt s.r.o. projekt.dokument. Chodník Ulic 300.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
120 FD /0055/17 Obec Podbiel Slovak Telekom telef.poplatky 54.72 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
121 FD /0056/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. zálíha plyn 131.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
122 FD /0057/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn 152.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
123 FD /0058/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb vývoz zmes.odpadu 536.87 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
124 FD /0059/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. hosting 5.91 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
125 FD /0060/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o licencia WEB GIS 29.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
126 FD /0061/17 Obec Podbiel Technické služby Ružomber vývoz domového odpadu 1182.20 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
127 FD /0062/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb vývoz zmes. odpu -kontajnere 354.97 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
128 FD /0063/17 Obec Podbiel Peter Vilčinský vypiľovanie stromov 800.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
129 FD /0064/17 Obec Podbiel Tlačiarne Kubík tlač novín 105.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
130 FD /0065/17 Obec Podbiel Topset-Solutions s.r.o. licencia- softverové programy 721.50 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
131 FD /0066/17 Obec Podbiel Topset-Solutions s.r.o. správa dát-samosprávaonline.sk 72.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
132 FD /0067/17 Obec Podbiel Topset-Solutions s.r.o. licencia -kataster 36.00 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
133 FD /0068/17 Obec Podbiel Značky s.r.o. údržba ciest 842.40 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
134 FD /0069/17 Obec Podbiel Základná škola s matersko režia za stravovanie 28.86 24.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
135 FD /0043/17 Obec Podbiel Erik Remiaz kontrola komin.telesa 30.00 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
136 FD /0044/17 Obec Podbiel Dušan Pacura práce BOZP a OPP 92.00 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
137 FD /0045/17 Obec Podbiel Základná škola s matersko príspevok na stravovanie 28.12 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
138 FD /0046/17 Obec Podbiel Trstenské technické služb vývoz kontajnerov/zmesový kom. 470.27 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
139 FD /0047/17 Obec Podbiel Jozef Korčuška stravovanie zamestnanci 139.20 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
140 FD /0048/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o Služby WEB GIS -mesačný poplat 29.00 24.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
141 FD /0042/17 Obec Podbiel Technické služby Ružomber vývoz dom. odpadu 1167.74 16.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
142 FD /0001/17 Obec Podbiel Vema s.r.o. Licencia PAM 2017 187.20 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
143 FD /0002/17 Obec Podbiel Marpal kúrenie s.r.o. údržba budov 87.08 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
144 FD /0003/17 Obec Podbiel Poradca podnikateľa s.r.o časopis 96.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
145 FD /0004/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. poplatok domena,licencia hosti 42.88 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
146 FD /0005/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn 152.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
147 FD /0006/17 Obec Podbiel Lesy SR š.p. nájomné nebyt.priestory 180.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
148 FD /0007/17 Obec Podbiel Spolumajiteľstvo býval. u Nájomné za pozemok 343.20 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
149 FD /0008/17 Obec Podbiel IMAO electric s.r.o. Źiarivka 2.80 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
150 FD /0009/17 Obec Podbiel Juraj Tlach doprava 95.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
151 FD /0010/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telef.poplatky 53.07 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
152 FD /0011/17 Obec Podbiel B2B Partner s.r.o. kancelárske stoličky 897.60 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
153 FD /0012/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel zýáloha plyn 152.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
154 FD /0013/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 131.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
155 FD /0014/17 Obec Podbiel Alza .sk s.r.o. Notebook 654.38 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
156 FD /0015/17 Obec Podbiel Slovak Telekom poplatok za vyjadrenie k tel. 13.90 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
157 FD /0016/17 Obec Podbiel Marcela Mikolášová -Tonex CD 9 ks 64.09 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
158 FD /0017/17 Obec Podbiel Slovak Telekom telef.poplatky 38.15 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
159 FD /0018/17 Obec Podbiel Ing. Pavol Ganzarčík vypracovanie podkladov v vyňat 80.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
160 FD /0019/17 Obec Podbiel Jozef Korčuška strava 217.15 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
161 FD /0020/17 Obec Podbiel Gigaprint.sk s.r.o. toner 23.86 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
162 FD /0021/17 Obec Podbiel Technické služby Ružomber Vývoz komunálneho odpadu 1816.07 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
163 FD /0022/17 Obec Podbiel Select spol. s.r.o. podšívka-dekorácia 70.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
164 FD /0023/17 Obec Podbiel Regály-NET s.r.o. regál 80.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
165 FD /0024/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. hosting 5.90 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
166 FD /0025/17 Obec Podbiel DSi DATA s.r.o. zľava flexi net -17.90 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
167 FD /0026/17 Obec Podbiel Mediatel spol. s.r.o. inzercia/zlaté stránky 60.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
168 FD /0027/17 Obec Podbiel Jozef Mačňák odhrňanie snehu 400.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
169 FD /0028/17 Obec Podbiel SOZA autorská odmena za licencie hu 20.40 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
170 FD /0029/17 Obec Podbiel Základná škola s matersko uhrada príspevku na strava dôc 26.27 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
171 FD /0030/17 Obec Podbiel MUdr. Ľubica Mišíková lekársky posudok 13.30 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
172 FD /0031/17 Obec Podbiel Geodeticca s.r.o LIcencia služby WEB GIS 29.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
173 FD /0032/17 Obec Podbiel Traiva s.r.o. samolepky 11.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
174 FD /0033/17 Obec Podbiel Tlačiarne Kubík tlač 96.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
175 FD /0034/17 Obec Podbiel Branislav Horňák AGRO -FA štiepkovač+prísluš./kardán/ 1000.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
176 FD /0035/17 Obec Podbiel Telefonica O2 Slovakia telef.poplatky 46.68 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
177 FD /0036/17 Obec Podbiel Slovenský plyn. priemysel záloha plyn 152.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
178 FD /0037/17 Obec Podbiel innogy Slovensko s.r.o. záloha plyn 131.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
179 FD /0038/17 Obec Podbiel Jozef Litvák odhrňanie snehu 440.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
180 FD /0039/17 Obec Podbiel PC Slovakia MS Office 2010 170.00 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
181 FD /0040/17 Obec Podbiel Ferex s.r.o. kontajnere 20 ks 482.40 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
182 FD /0041/17 Obec Podbiel Slovak Telekom telefon.poplatky 39.82 10.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/1 TOPSET logo