Dnes je 23.09.2019. Stránka načítaná o 21:33.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Zmluvy

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 343)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 Zml. o zabezp. kutl. vyst.2 Obec Podbiel FS Maguranka Kult. vystúpenie na XXVIII PFS 400€ 05.09.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Dodatok č. 1. o posk por. sl. Obec Podbiel Poradenské služby,s.r.o. zmena sídla št. zástupcu Posky 0 27.08.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Zmluva o posk. dot. 8/2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podbiel Obec Podbiel Poskytnutie dotácie z rozpočtu 1300€ 08.08.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 Zmluva o posk. dot. z obce 2/2 HK Podbiel Obec Podbiel Poskytnutie dotácie 1500€ 07.08.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 Zml. o zabezp. kult. vyst.3 Obec Podbiel Katka a dedko-Dlhovanka Zabezp. kult. vystup. na XXVII 250€ 08.07.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 Zml. o zab. kult. vyst.1 Obec Podbiel FS Kýčera vystúpenie FS kýčera na XXVIII 100€ 05.07.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 Zmluva o dielo č. 5 Obec Podbiel Ing. Marián Hutira   300€ 28.06.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 Zmluva o dielo č. 4 Obec Podbiel Krška Martin DReV   300€ 28.06.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 Zmluva o dielo č. 3 Obec Podbiel Milan Kuchťák   300€ 28.06.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 Zmluva o dielo č. 2 Obec Podbiel Róbert Veselý   300€ 28.06.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 Zmluva o dielo č. 1 Obec Podbiel Albert Šimrák   300€ 28.06.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 ProFi o poistení majetku obecPodbiel Generali poisťovňa   1998.80 20.06.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 Zmluva č. 11/2019 Obec Podbiel FS Partizán Vystúpenie na XXVIII. PFS. 600€ 29.04.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 Dodat.č.1PHZ-OPK1-2018-003234 Obec Podbiel Ministerstvo vnútra SR Špecifikácia dotácie č. 1 0 19.04.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 Zmluva o posk. dot. č. 4/2019 OZ Starí Slovania Obec Podbiel poskytnutie dotácie 5500€ 12.04.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 Zmluva o posk. dot. č. 3/2019 Cykloturistický klub Podbiel Obec Podbiel poskytnutie dotácie 4500€ 12.04.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
17 Zmluva o nájme Martin Žuffa Obec Podbiel Stanovenie podmienok nájmu veľ 180€ 09.04.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 Zmluva o dielo č. 1/2019 Obec Podbiel KKL, a.s. Prístavba a stavebné úpravy po 47520.00 08.04.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 Zmluva č. 39010 Obec Podbiel DPO SR Poskytnutie dotácie 3000€ 08.04.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 Zml. o posk. dôveryhodnej služ Obec Podbiel Disig, a.s. Posk. dôverihodnej služby 0 08.04.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
21 Dohoda č. 19/21/060/40 Obec podbiel Úpsvar Námestovo   0 25.03.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
22 Dohoda č. 19/21/060/41 Obec Podbiel Úpsvar Námestovo   0 22.03.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
23 Zmluva o nájme OZ Starí Slovania Obec Podbiel prenájom sály 65€ 14.03.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
24 Zmluv. o posk dot.TJŠK Podbiel TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel Posk. dot. z rozpočtu obce Pod 10 000€ 13.03.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
25 Zmluva o posk. aud. služieb Obec Podbiel Ing. Emília Franeková Audit účtovnej uzávierky 1200€ 11.03.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
26 Zmluva o posk. aud. služieb Obec Podbiel Emília Franeková Audit konsolidovanej účtovnej 540€ 11.03.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
27 Zmluva o dielo č. UP-02/2019 Obec Podbiel Ing. arch Vlasta Cukorová, autoriz. architekt Zmeny a doplnky k Územnému plá 11000€ 27.02.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
28 Dodatok č. 2 k NFP Obec Podbiel MŽPSR Určenie zmien zmluvných podmie 0 26.02.2019 Zmluva   Kompletné informácie
29 Zmluva č. 2019/16 KOVOT s.r.o. Obec Podbiel   0 19.02.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
30 Zmluva o nájme Jozef Klimčák ml. Obec Podbiel   200€ 08.02.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
31 Dodatok č. 2 Natur Pack, a.s. Obec Podbiel Úprava zmluvných podmienok 0 15.01.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
32 Zmluva o nájme Jaroslav Habáň Obec Podbiel Prenájom priestorov KŠH 60€ 03.01.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
33 Zmluva o nájme Marika Grúňová Obec Podbiel Prenájom priestorov KŠH 50€ 28.12.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
34 Zmluva o nájme Starí Slovania Obec Podbiel Prenájom priestorov KŠH 50€ 28.12.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
35 Dohoda o ukončení zmluvy SR-MvSR Obec Podbiel Ukončenie zmluvy dohodou 0 27.12.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
36 Zml. o združ. dod. elektriny Obec Podbiel SSE a.s. Dodávka el. energie viď zmluva 21.12.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
37 Zmluva o nájme HDF, s.r.o. Obec Podbiel Prenájom priestorov Kšh. 200€ 19.12.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
38 Zmluva o nájme Hydac Electronic s.r.o. Obec Podbiel Nájom za sálu 200€ 14.12.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
39 Zmluva o nájme Poppe+Potthoff Slovakia k.s. Obec Podbiel Prenájom priestorov malej sály 200€ 14.12.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
40 Zmluva o nájme HDF,s.r.o. Obec Podbiel Užívanie priestorov KŠH 200€ 12.12.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
41 Zmluva o posk. dot 8,2018 Rískokat. cirkev, farnosť Podbiel Obec Podbiel   1200€ 27.11.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
42 Zml. o posk. konz. a porad.sl. Obec Podbiel Poradenské služby, s.r.o. Externé riadenie projektu 11000€ 12.11.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
43 Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003234 Obec Podbiel MinvSR Dotácia na Prístavbu a stavebn 29990.29 08.11.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
44 Kúpna zmluva Dalibor Kontra Obec Podbiel Prevod majetku 6.10m2 07.11.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
45 Zmluva o posk. aud. služieb Obec Podbiel Ing. Emília Franeková Audit konsolid. účtovnej závie 450€ 05.11.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
46 Kúpna zmluva Daniel Drnďák Obec Podbiel Prevod majetku 1€ 05.11.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
47 Dodatok č. 1 k NFP Obec Podbiel MŽPSR Dohodnutie zmien 0 29.10.2018 Zmluva   Kompletné informácie
48 Dodatok č. 1 TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel   1600€ 25.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
49 Zmluva č. 12776708U01 Obec Podbiel Enviromentálny fond Výstavba komun. v lokalite Pod 50000€ 19.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
50 Zml. o zab. kult. vystúpenia Obec Podbiel Marián Vlčák Kultúrne vyst. počas Posedenia 150€ 16.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
51 Dodatok č. 1 k zmluve 547/2018 Obec Podbiel OVS, a.s. úprava ceny diela 39 124€ 28.09.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
52 Dohoda č. 18/21/010/35 Obec Podbiel ÚPSVaR Námestovo aplikácia zákona § 10zákona č. 0 28.09.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
53 Zmluva o nájme Ľubomír Kanderka Obec Podbiel Prenájom sály 130€ 20.09.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
54 Zmluva o posk. dot. 4/2018 OZ Starí Slovania Obec Podbiel   4600€ 17.09.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
55 Zmluva. o posk dot.č.7/2018 OZ Stolnotenisový oddiel Podbiel Obec Podbiel   800€ 13.09.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
56 Zmluva o dielo Obec Podbiel GEOMAL Slovensko, s.r.o. Vypracovanie a vykonanie proje 25 504€ 07.09.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
57 Zmluva o posk. dot. 135,OK2018 Obec Podbiel ŽSK Fin. príspevok 800€ 06.09.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
58 Zmluva o dielo 03/2018 Obec Podbiel ERPOS, spol. s.r.o. Realizácia stavebných prác na 336 000€ 03.09.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
59 Dodatok k dohod č.1,1821060242 Obec Podbiel ÚPSVaR Námestovo Zmena znenia zákona 0 29.08.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
60 Zmluva o dielo Obec Podbiel Ľubomír Kuboš Stavebný dozor na diele: Zníže 2500€ 28.08.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
61 Zmluva o dielo 547/2018 Obec Podbiel OVS, a.s. Výstavba diela SO 02 Kanalizác 53 507€ 21.08.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
62 Zmluva o dielo Obec Podbiel Ľubomír . Kuboš Výkon stav dozoru,SO 02 kanali 1500€ 14.08.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
63 Zmluva o dielp č. 531/2018 Obec Podbiel OVS, a.s. Vykonať dielo Výstavba komunik 55 421.32€ 31.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
64 Dohoda 18/21/50j/30 Obec Podbiel ÚPSVaR Námestovo   0 31.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
65 Zmluva o posk. dot. na rozv.šp Obec Podbiel ÚvSR Dotácia na Podporu rozvoja špo 3700€ 31.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
66 Dohoda 18/21/054/63 Obec Podbiel ÚPSVaR   0 30.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
67 Dodatok č. 02. o dod. plynu Obec Podbiel SPP a.s. Úprava dodávky ceny plynu viď dodatok 25.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
68 Zmluva o spolupráci Obec Podbiel Petit Press,a.s.   156€ 11.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
69 Zmluva zab. kult. vystúpenia Obec Podbiel Gajdošská hudba Ľ. Luscoňa za Sihelného   100€ 11.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
70 Zmluva o zab. kult. vystupenia Obec Podbiel FS Zochyna   150€ 11.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
71 Zmluv. o zab. kult. vystúpenia Obec Podbiel FS Rosnička Rosa   250€ 11.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
72 Zmluv. o zab. kultúrneho vyst. Obec Podbiel FS Oprášené krpce   550€ 11.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
73 Zmluv. o zabezp. kult. vystúp. Obec Podbiel Západoslovenské folklórne združenie   730 11.07.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
74 Zmluva o výpožičke Obec Podbiel SR zastúpená Min. vnut. SR.   0 26.06.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
75 Nájomná zmluva Veronika Leštinská Obec Podbiel Prenájom malej sály 25 25.06.2018 Zmluva   Kompletné informácie
76 Zmluva o posk. NFP Obec Podbiel Min. živ. prostredia SR. Úprava zmluvných podmienok do 452 545.37€ 18.06.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
77 Zmluva o posk. dot. z obce. HK Podbiel Obec Podbiel   1000€ 14.06.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
78 Zmluva o posk dot.6/2018 Mesto Trstená Obec Podbiel   115€ 12.06.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
79 Zmluva o posk. dot. 4, 2018 OZ Starí Slovania Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 4600€ 06.06.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
80 Zml. o sprac. osob. údajov Obec Podbiel Geodetica s.r.o.   0 29.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
81 Zml. o pover. sprac. osob údaj Obec Podbiel Topset Solutions s.r.o. Poverenie sprostredkovateľa pr   25.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
82 Zmluva o sprac. osob. údajov Obec Podbiel Galileo Corporation s.r.o. Úprava práv a povinností 0 25.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
83 Zmluva o posk. aud. služieb Obec Podbiel Ing. Emília Franeková Audit účtovnej uzávierky 1100€ 04.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
84 Dodatok č. 1 Ján a Viera Siteková Obec Podbiel     30.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
85 Zmluva o dot. z obce 3/2018 Cykloturistický klub Podbiel Obec Podbiel Poskytnutie dotácie 2900€ 20.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
86 Zmluva o grantovom účte Obec Podbiel Prima Banka a.s.   0€ 19.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
87 Zmluva o posk. dot. DPO SR Obec Podbiel DPO SR Dotácia 3000€ 19.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
88 Zmluva o grantovom. účte Obec Podbiel Prima banka Slovensko,a.s. Uzatvorenie zmluvy o grantovom 0 16.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
89 Galileo Corporation s.r.o. Obec Podbiel Galileo Corporation s.r.o. Vytvorenie webového sídla a re 1570 bez DPH 05.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
90 Zmluva o prevádzke web. sídla Obec Podbiel Galileo Corporation s.r.o. poskytovanie webhostingovýcg s 399 € bez DPH 04.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
91 Zmluva o vyd. a použív.MQC Obec Podbiel Disig,a.s.   110€ 03.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
92 Dohoda č. 18/21/060/242 Obec Podbiel ÚPSVaR Námestovo   0€ 03.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
93 Kúpna Zmluva D.M.V. Bebej Daniel, Matej a Veronika Bebejovci Obec Podbiel   600.63€ 14.03.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
94 Kúpna zmluva podľa OZ Monika Domiňáková Obec Podbiel Prevod nehnuteľnosti 6.1€ m2 07.03.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
95 Zmluva o posk dot. 1/2018 TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel Posk. dotácie z rozpočtu obce 12 000€ 16.02.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
96 Dodatokč. 1 Natur Pack Natur Pack, a.s. Obec Podbiel Zmena znenia zmluvy 0€ 02.02.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
97 Zmluva o nájme PZ Senková Podbiell Obec Podbiel Užívanie priestorov veľkej sál 170€ 31.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
98 Dohoda SSE Obec Podbiel SSE - energetika Dohoda o platbách   16.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
99 Dohoda SSE Obec Podbiel SSE - energetika Dohoda o platbách   16.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
100 Dohoda SSE Obec Podbiel SSE - energetika Dohoda o platbách   16.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
101 Dohoda SSE Obec Podbiel SSE - energetika Dohoda o platbách   16.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
102 Zmluva o nájˇme KŠH Filip Kanderka Obec Podbiel Užívanie priestorov KŠH 80€ 16.01.2018 Zmluva   Kompletné informácie
103 Dohoda SSE Obec Podbiel SSE - energetika Dohoda o platbách   16.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
104 Dohoda SSE Obec Podbiel SSE - energetika Dohoda o platbách   16.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
105 Dohoda SSE Obec Podbiel SSE - energetika Dohoda o platbách   16.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
106 Dohoda SSE Obec Podbiel SSE - energetika Dohoda o platbách   16.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
107 Zmluva o nájme Ladislav Schelling Obec Podbiel Prenájom sály   08.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
108 Zmluva o nájme Marika Grúňová Obec Podbiel Prenájom a užívanie KŠHaly 50€ 02.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
109 Zmluva o nájme OZ Starí Slovania Obec Podbiel Nájom a užívanie priestorov KŠ 70 02.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
110 Zmluva o nájme Pímsko-katolícka cirkev, Farský úrad Podbiel Obec Podbiel Prenájom kultúrno-športovej ha 50€ 29.12.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
111 Zmluva o nájme Poppe + Potthoff Slovakia k.s. Obec Podbiel Prenájom kultúrno-športovej sá 180€ 22.12.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
112 Dodatok č. 1 TJ ŠK Podbiel TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel   1000€ 22.12.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
113 Kúpna zmluva Viera Siteková Obec Podbiel Prevod nehnuteľnosti 6.10m2 15.12.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
114 Kúpna zmluva Ing. Viliam Karisný Danka Karisná Obec Podbiel Prevod spoluvlastníctva 6.10€ 28.11.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
115 Dohoda č. 17/21/010/41 Obec Podbiel ÚPSVaR Námestovo aplikácia § 10 zákona 417/2013 0 24.11.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
116 Zmluva §51 OZ. obec Podbiel Miroslav Michalec Oprava Traktora 350€ 31.10.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
117 Kúpna zmluva Anton Vnenčák Obec Podbiel Kúpa pozemku 6.10€ m2 23.10.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
118 Kúpna zmluva Obec Podbiel Značky s.r.o. Výroba a osadenie smerových in 6492€ 23.10.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
119 Zmluva o dielo č. 1/2017 Obec Podbiel Drevodom Orava s.r.o. Dielo - Asymetrický prístrešok 5555€ 17.10.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
120 Zmluva o dielo Obec Podbiel Kapiplast s.r.o. Dokončenie výmeny okien a dver 10081€ 12.10.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
121 Zmluva o posk. fin. prostr. Obec Podbiel Fond na podporu umenia   1000€ 18.09.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
122 Dodatok č. 1 k zmluve č. 34 Obec Podbiel ÚPSVaR Námestovo Uzatvorenie dodatku 0 12.09.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
123 Zmluva o dielo Obec Podbiel Ján Murcin   1277€ 28.07.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
124 Zmluva o dielo Obec Podbiel Ľubomír Kuboš Stavebný dozor na diele,, Chod 1300€ 18.07.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
125 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Obec Podbiel DOPSTAV - Obchodná a stavebná spoločnosť,s.r.o.   22 664.02€ 18.07.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
126 Zmluva o dielo 221/17/028 Obec Podbiel Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol.s.r.o. Zhotovenie diela-Chodník pre c 79 935.12€ 18.07.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
127 Zmluva o nájme č. 2 Tomáš Chajdiak Obec Podbiel Prenájom kultúrno - športovej 55€ 12.07.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
128 Zmluva o inzercii Obec Podbiel regionPRESS, s.r.o. poskytnutie reklamného priesto 29.70€ 06.07.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
129 Zmluva o nájme TJ TATRAN Obec Podbiel   8€ za hod. 06.07.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
130 Zmluva o nájme Tomáš Chajdiak Obec Podbiel Užívanie priestorov kultúrno - 55€ 06.07.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
131 Zmluva o spolupráci Obec Podbiel Petit Press,a.s., Vzájomná spolupráca 117.30€ 03.07.2017 Zmluva   Kompletné informácie
132 Kúpno - predajná zmluva Obec Podbiel Obec Gregorovce upravené čerpadlo PPS 12 3000€ 30.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
133 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel Soubor lid. písní a tancú Val. vojvoda z.s. Zabezpečenie kultúrneho vystúp 900€ 30.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
134 Zmluva. o zab. kult. vyst. Obec Podbiel FS Vrchovina Zabezpečenie kult. vystúpenia 200€ 30.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
135 Zmluva. o zab. kult. vystúp. Obec Podbiel Lúčanský hudci   130€ 30.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
136 Zmluva. o zab. kult. vystúp. Obec Podbiel FS Oravan Senior Zabezpečenie kult. vystúpenia 300€ 29.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
137 Zmluva o nájme Michal Sitek Obec Podbiel Užívanie priestorom kultúro -š 60€ 09.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
138 Zmluva o posk. fin. prostr. Obec Podbiel Fond na podporu umenia Poskytnutie fin. prostriedkov 2000€ 02.06.2017 Zmluva   Kompletné informácie
139 zmluva č. 37140 Obec Podbiel DPO SR Dotácia 3000 02.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
140 Kúpna zmluva Vladimír Krížo a Michal Krížo Obec Podbiel Prevod nehnuteľnosti 6.10m2 18.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
141 Dohoda č. 34 §52a 2017 Obec Podbiel ÚPSVaR Námestovo Aktivačná činnosť formou dobro 0€ 09.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
142 Zmluva o posk. dotácie Obec Podbiel Žilinský samosprávny kraj Poskytnutie dotácie na XXVI PF 1100€ 09.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
143 Zmluva o manažmente projektu Obec Podbiel MP Profit PB, s.r.o.   uvedené v zmluve 28.04.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
144 Zmluva o dielo Obec Podbiel MaM plus,s.r.o. Vypracovanie ener. auditu 2100€ 21.04.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
145 DODATOK č. 1 Zmluva o dielo Obec Podbiel Ľubomír Kuboš   500€ 07.04.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
146 Kúpna zmluva Obec Podbiel Viď zmluvu Prevod nehnuteľností 1.4€ m2 30.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
147 Dohoda o platbách obec Podbiel SSE     09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
148 Dohoda o platbách Obec Podbiel SSE     09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
149 Dohoda č. 1/2017§54-PZ Obec Podbiel ÚPSVaR Námestovo     09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
150 Zmluva o bežnom účte obec Podbiel Prima bamka Slovensko,a.s.     09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
151 Dohoda o platbách Obec Podbiel SSE     09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
152 Zmluva č 2/2017 Hokejový klub Podbiel Obec Podbiel   1000€ 09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
153 Dohoda o platbách Obec Podbiel SSE     09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
154 Zmluva č. 1/2017 TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel   12000€ 09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
155 Dohoda o platbách Obec Podbiel SSE     09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
156 Zmluva č 4/2017 OZ Starí Slovania Obec Podbiel   4628€ 09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
157 Dohoda o platbách Obec Podbiel SSE     09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
158 3/2017 Cykloturistický klub Podbiel Obec Podbiel   900€ 09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
159 Dohoda o platbách Obec Podbiel SSE     09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
160 Dohoda o platbách Obec Podbiel SSE     09.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
161 zmluva o dotácii obec Podbiel Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podbiel Obec Podbiel Dotácia 2500€ 23.02.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
162 Zmluva Obec Podbiel MEDIATEL spol. s.r.o.   60€ 21.02.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
163 Podľa § 51 OZ Obec Podbiel Miroslav Michalec Oprava Traktora 60€ 13.02.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
164 Dodatok č2 817 2015-2050-1200 Obec Podbiel Ministerstvo hospodárstva SR Úprava harmonogramu realizácie 0 27.01.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
165 Príloha č. 1 Obec Podbiel Alianz Skup. poistná zmluva 49.80€ 26.01.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
166 dodatk. výkaz k 0345518369 obec Podbiel Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.   49.80€ 20.01.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
167 Zmluva o nájme OZ XICHT Obec Podbiel   70€ 04.01.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
168 Zmluva o nájme Rim. kat. cirkev Podbiel Obec Podbiel   80€ 03.01.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
169 Dodatok č. 1/2016 Obec Podbiel Ľubomír Kuboš   370€ 03.01.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
170 Zmluva podľa ustanov. §51 Oz. Obec Podbiel Jozef Lepáček Zostavovanie článkov a fotogra 5.00€ za stranu 03.01.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
171 Zmluva o nájme Starí Slovania Obec Podbiel   70€ 30.12.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
172 Kúpna zmluva Obec Podbiel Ing. Petronela Eliášová Kúpa nehnuteľnosti 1.40€ m2 21.12.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
173 Zmluva o nájme Poppe-Potthoff Slovakia k.s. Obec Podbiel   180€ 20.12.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
174 Zmluva o nájme Poppe + Potthoff Slovakia k.s. Obec Podbiel   180€ 16.12.2016 Zmluva   Kompletné informácie
175 Zmluva o združ. dod. elektriny Obec Podbiel Stredoslovenská energetika a.s.,   Podľa cenníka 16.12.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
176 Zmluva o nájme PZ Senková Obec Podbiel Prenájom Zariadenia 80€ 06.12.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
177 Zmluva o posk. dotácie Mesto Trstená Obec Podbiel   45.90€ 30.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
178 Kúpna Zmluva Rastislav Kudyn Obec Podbiel   6.10€ m2 30.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
179 Zámenná zmluva s SBÚ - PS Obec Podbiel SBÚ - PS v Podbiel     28.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
180 Dodatok č. 2 k zmluve 5/2016 OZ Starí Slovania Obec Podbiel   1281.14€ 28.11.2016 Zmluva   Kompletné informácie
181 Dodatok č. 1 k zmluve 1/2016 TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel   680€ 28.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
182 Dodatok č. 1 Obec Podbiel Tech. služby Ružomberok Zmena a doplnenie zmluvy o us   15.11.2016 Zmluva   Kompletné informácie
183 Dodatok č. 200537/1431 ObecPodbiel DSI Data Zmena mesačného progamu 0 15.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
184 Nájomná zmluva Obec Podbiel SBÚ - PS, Podbiel   286€ rok 08.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
185 Zmluva o vyhĺbení rigolu Obec Podbiel Ivan Garaj Vyhĺbenie rigolu pre opt. vede 500€ 04.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
186 Zmluva o vyhĺbení rigolu Obec Podbiel Ľudovít Cibuľák Vyhĺbenie rigolu pre opt. vede 500€ 04.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
187 Zmluva o dielo Obec Podbiel Ľubomír Kuboš Vykonanie stavebného dozou na 1670€ 04.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
188 Zmluva o dielo 2016/81 Obec Podbiel Dopstav obchodná a stavebná spol.s.r.o. Zhotovenie diela Miestne komun 105 449.69 21.10.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
189 Dodatok č. 1 o posk. NFP. Obec Podbiel Ministerstvo hospodárstva SR Zmena zmluvy o posk. NFP 34 121.08€ 06.10.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
190 Zmluda č. 7 o dot. z obce Podb Rímskokat. cirkev, farnosť Podbiel Obec Podbiel Poskytnutie dotácie z rozpočtu 1500€ 29.09.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
191 Zmluva o dielo 8/2016 Obec Podbiel HERplast s.r.o. Výmena okien a dverí na budove 5591.07€ 22.09.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
192 Zmluva o posk. služby Obec Podbiel GEODETICA,s.r.o. Poskytnutie služby webGIS Podľa zmluvy 14.09.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
193 Kúpna zmluva 6453/2016 SRC-Slovenská správa ciest Obec Podbiel Kúpa časti nehnuteľnosti 9.41€ za m2 07.09.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
194 Kúpno-predajná zmluva Obec Podbiel Pavol Krúpa Kúpa prípojnej vlečky 1680€ 17.08.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
195 Zmluva o posk. fin. prostr. Obec Podbiel Fond na podporu umenia Posk. fin prostriedkov na XXV 2500€ 27.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
196 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel Prvosienka kultúrne vystúpenie naXXV. PFS 150€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
197 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel Srdce heligónky OZ. kultúrne vystúpenie na XXV. PF 100€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
198 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel OZŽ ZV pri PR ŽSR Zvolen kultúrne vystúpenie na XXV. PF 500€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
199 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel FS Charita kultúrne vystúpenie na XXV. PF 150€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
200 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel FS z Brezovice kultúrne vystúpenie na XXV. PF 200€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
201 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel Trombitáši Štefánikovci kultúrne vystúpenie na XXV. PF 300€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
202 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel FS Váh kultúrne vystúpenie na XXV. PF 200€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
203 Zmluva č. 1000029054 Obec Podbiel DSI Data s.r.o. využívanie služieb prevádzkova 0 08.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
204 Zmluva o zabezp. systému nakl. Obec Podbiel NATUR - PACK, a.s. Zabezpečenie systému nakladani   01.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
205 Zámenná zmluva Obec Podbiel   Zámena pozemkov 0 30.06.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
206 Zmluva o údržbe a opravách pz. Obec Podbiel SPP-Distribúcia Zmluva o údržbe a opravách ply   03.06.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
207 Zmluva o nájme plyn. zariad. Obec Podbiel SPP-distribúcia Nájom plynárenského zariadenia 1€ 03.06.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
208 Zmluva č. 6/2016 Mesto Trstená Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 77€ 01.06.2016 Zmluva   Kompletné informácie
209 Zmluva č. 0032131591 Obec Podbiel SSE,a.s.   50.50 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
210 Zmluva č. 0033022782 Obec Podbiel SSE,a.s.   50.50 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
211 Zmluva č. 0032131571 Obec Podbiel SSE,a.s.   58.73 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
212 Zmluva č. 0032131501 Obec Podbiel SSE, a.s.   42.34 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
213 Zmluva č. 0033022761 Obec Podbiel SSE,a.s.   58.73 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
214 Zmluva č. 0032131621 obec Podbiel SSE, a.s.   50.50 MWH 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
215 Zmluva č. 0032131611 Obec Podbiel SSE,a.s.   50.50 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
216 Zmluva č. 0032131601 Obec Podbiel SSE,a.s.   42.34 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
217 Zmluva č. 0033029061 Obec Podbiel SSE,a.s.   58.73 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
218 Zmluva č.2 Hokejový klub Podbiel Obec Podbiel Dotácie z rozp. obce Podbiel 1000€ 21.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
219 Zmluva č. 4/2016 OZ Xicht Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 1600€ 19.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
220 Zmluva č. 3/2016 Cykloturistický klub Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočzu obce Podbie 800€ 19.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
221 Zmluva č. 5/2016 OZ Starí Slovania Obec Podbiel Dotácia z rozp. obce Podbiel 2140€ 19.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
222 Zmluva o posk. dotácie Obec Podbiel ŽSK Dotácia na základe žiadosti na 1100€ 19.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
223 Dohoda o spolupráci Obec Podbiel SSE -Distribúcia a.s. Zverejňovanie oznamov SSE-D 0 15.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
224 Zmluva s DPO-SR č. 26665 Obec Podbiel Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytnutie dotácie 2000€ 15.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
225 Zmluva o posk. služieb Obec Podbiel Trafin Oil SK, s.r.o. Zber a výkup kuch. odpadu 0 15.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
226 Zmluva č. Z-D-2016-000434-00 Obec Podbiel Stredoslovenská energetika - D Využívanie podperných bodov 0 15.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
227 1611510 Obec Podbiel SLOVGRAM   38.50€ 06.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
228 Zmluva o zbere odpadov Obec Podbiel Peter Bolek - EKORAY   0.04€/ kg 06.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
229 Kúpna zml. o prevode vlast. Obec Podbiel Ing. Tomáš Urban Prevod hnuteľného majetku 150€ 28.03.2016 Zmluva   Kompletné informácie
230 Zmluva o aktualizácii programo Obec Podbiel Topset Solutions s.r.o. Aktualizácia programov, systém 427.50€ 09.03.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
231 Zmluva o aktualizácii dát kata Obec Podbiel TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácia dát 30€ 09.03.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
232 QUO-15760-B7W6/2 Obec Podbiel Mediatel Inzercia zákazníka v dannom pr 60€ 23.02.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
233 Dodatok č. 1 Obec Podbiel Obec Podbiel   0 23.02.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
234 Darovacia zmluva   Slov. republika vz. Min. vnútra SR Darovanie cestného motorového 0 12.02.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
235 Zmluva č. 1/2016 TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 9000€ 12.02.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
236 Zmluva o poskytnutí NFP Obec Podbiel Min. hospodárstva SR. Poskytnutie NFP   15.01.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
237 Nájomná zmluva Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Podbiel Nájom 30€ 14.01.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
238 Zmluva o nájme Filip Kanderka Obec Podbiel Prenájom sály 50€ 13.01.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
239 Zmluva o nájme Tomáš Chajdiak Obec Podbiel Prenájom priestorov 80€ 07.01.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
240 Zmluva o nájme OZ Starí Slovania Obec Podbiel   70€ 30.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
241 Zmluva o nájme OZ Xicht Obec Podbiel   50€ 30.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
242 Zmluva č. 151221, 0133 Obec Podbiel INSA, s.r.o.   Bezodplatne 25.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
243 Zmluva o dielo Obec Podbiel PEMA com, s.r.o. realizácia záverečného sveteln 1581.73€ 21.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
244 Dodatok OZ Starí Slovania Obec Podbiel   180€ 21.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
245 Zmluva Elektrolight, sro Obec Podbiel Elektrolight, s.r.o. Stavebné práce na zákazke 35 482.09€ 18.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
246 Zmluva o budúcej zmluve Obec Podbiel Natur Pack,a.s.   0€ 18.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
247 Dodatok č. 3 OVS.a.s. Obec Podbiel     14.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
248 Zámenná zmluva Obec Podbiel p. František Matula     03.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
249 Zmluva č. 5442015 Obec Podbiel OVS, a.s.Dolný Kubín Dodávka vody z verej. vodovodu aktual. cena 25.11.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
250 Zmluva o nájme TJ TATRAN Obec Podbiel   8€ hod. 20.11.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
251 Zámenná zmluva Obec Podbiel rod. Murinová Zámena pozemkov   11.11.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
252 Zmluva o posk. audítorských sl Obec Podbiel Ing.Emília Franeková audit konsolidovanej a koncoro 450€ 09.11.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
253 Zmluva o vývoze kom. odpadu ZŠ s MŠ v Podbieli Obec Podbiel Ukladá podrobnosti pri naklada stanovená VZN 09.11.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
254 Dodatok k zmluve Obec Podbiel Slovak Telekom, a.s.   29€ mes. 06.10.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
255 Zmluva o dieloč. 3/2015 Obec Podbiel 3o media, s.r.o. Vykonať dielo:,,Kamerový systé 10 147.80€ 02.10.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
256 Jakub Šangala Obec Podbiel Užívanie priestorov kultúrno-š 100€ 30.09.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
257 Zmluva o dielo Obec Podbiel Pema com,s.r.o. Vypracovanie svetelnotech. štú 994.40€ 25.08.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
258 11/2015 Obec Podbiel Min. vnútra SR prostredníctvom Okr. úradu Žilina Posk. fin prostriedkov na fin. 8000€ 18.08.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
259 Zámenná zmluva Obec Podbiel Brodňanová Viera     31.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
260 Zámenná zmluva Obec Podbiel   Zámena nehnuteľnosti   31.07.2015 Zmluva   Kompletné informácie
261 Kúpna zmluva Obec Podbiel     1.40 € m2 28.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
262 Zámenná zmluva Obec Podbiel p. Vagnerová Hana     24.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
263 Zmluva o posk. ver. služieb Obec Podbiel DSI DATA s.r.o.     23.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
264 Kúpna zmluva rod. Siteková Obec Podbiel Prevod nehnuteľností 1707.15 14.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
265 Zmluva o zab. folk. vystúpenia Obec Podbiel FS Oravan Vystúpenie FS 200€ 07.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
266 Zmluva o zab. kult. vystúpenia Obec Podbiel Grupa Inicjatyw Lokalnych Vystúpenie FS 200€ 07.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
267 Zmluva o zab. kult. podujatia Obec Podbiel Oravská Muzika Vystúpenie na 24 PFS 60€ 06.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
268 Zmluva o zab. kult. podujatia Obec Podbiel FS Poľana Vystúpenie FS Poľana 500€ 30.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
269 Zmluva o posk. dot. zo št. roz Obec Podbiel Ministerstvo kultúry Slov. republiky Poskytnutie dotácie na rozvoj 500€ 30.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
270 Zmluva o zab. kult. podujatia Obec Podbiel Hlohovecký fujaristi Vystúpenie FS 300€ 30.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
271 Dodatok č. 4 Obec Podbiel   Dodatok č.4 o zriadení spol. s   30.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
272 Obec Podbiel Prima banka Slovensko,a.s.     30.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
273 OZ Xicht Obec podbiel Prenájom sály 50€ 03.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
274 Jozef Mačňák ml. Obec Podbiel Kúpna zmluva 36.40€ 26.05.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
275 Dodatok č.4 Obec Podbiel Mesto Trstená Doplnenie zmluvy   20.05.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
276 Zmluva č. 3, 2015 Cyklot. oddiel Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 800€ 29.04.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
277 Kúpna Zmluva Oľga Dudášikova Obec Podbiel Prevod nehnuteľnosti 1332.85 20.04.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
278 Kúpna zmluva Pavel Antalík Obec Podbiel Prevod nehnuteľnosti 1 142.23 17.04.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
279 Zmluva o nájme Michal Lukáček Obec Podbiel Prenájom priestorov 50€ 10.04.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
280 Kúpna zmluva Marek Lofaj Obec Podbiel Kúpna zmluva 1712.50 10.04.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
281 Zmluva č. 7, 2015 OZ. Starí Slovania Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 2000€ 25.03.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
282 Zmluva č. 5, 2015 Rímsko-kat cirkev Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 1000€ 24.03.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
283 Zmluva č. 6, 2015 Triklub ORAVA Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 300€ 24.03.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
284 Zmluva č. 2 o posk. dot. 2015 HK Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 1000€ 10.03.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
285 Zmluva č. 4 o posk. dot. 20 OZ Xicht Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 1000€ 12.02.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
286 Zmluva č. 1 o posk. dot. 2015 TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 9000€ 09.02.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
287 Zmluva o nájme OZ Xicht Obec Podbiel   70€ 04.02.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
288 Obec Podbiel MUDr. Ľubica Mišíková Zabezpečiť lekársku posudkovú   14.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
289 1000241214 Obec Podbiel SPP-Distribúcia ,a.s. Úprava práv a povinností pri r   09.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
290 Doplnok č. 2 Obec Podbiel Pacura Dušan   40 € 08.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
291 Zmluva č. 11, 2014 o výkone... Obec Podbiel Dušan Pacura Činnosť pracovnej zdravotnej s 72€ 07.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
292 Zmluva o nájme Monika Domiňáková Obec Podbiel Nájom záhrady 10€ rok 07.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
293 Zmluva o nálme Poppe+Potthoff Slovakia k.s. Obec Podbiel Prenájom priestorov 100€ 02.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
294 Zmluva o nájme OZ. XSICHT Obec Podbiel Prenájom priestorov 30€ 02.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
295 Zmluva o nájme Rím.-kat. cirkev, Far. úrad Podbiel Obec Podbiel Prenájom priestorov 30€ 02.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
296 Zmluva o nájme Starí Slovania Obec Podbiel Prenájom priestorov 30€ 02.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
297 Zmluva o nájme EDM, s.r.o. Obec Podbiel Prenájom priestorov 130€ 22.12.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
298 Zmluva o nájme TJ Tatran O.B.Potok Obec Podbiel   8€ za hod. 03.12.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
299 Mária Jedličková až Magdaléna Šovránková Obec Podbiel Kúpa majetku 0.03€ 27.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
300 Dodatok k zmluve Obec Podbiel SPP, a.s. Zníženie platby za kWh pri dod   26.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
301 Zmluva o dodávke plynu Obec Podbiel SPP, a.s.     26.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
302 Zmluva o nájme OZ Xicht Obec Podbiel Prenájom priestorov 30€ 26.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
303 Zmluva o nájme OZ Xicht Obec Podbiel Prenájom priestorov 30€ 25.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
304 Kúpna zmluva Anna Janíková Obec Podbiel Kúpa majetku 0.03€ 14.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
305 Dodatok k zmluve Obec Podbiel Slovak Telekom, a.s.   20€ mesačne 05.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
306 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Podbiel OPŽP SK, s.r.o. Poskytovať služby podľa podmie 300€ 04.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
307 Obec Podbiel Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verejných služieb 29€ 27.10.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
308 Obec Podbiel OPŽP SK,s.r.o. Poskytovať objednávateľovi slu 200€ 27.10.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
309 10/2014 Hokejový oddiel Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce 1000€ 09.10.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
310 9/2014 Cykloturistický klub Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce 600€ 09.10.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
311 8/2014 Rímsko-katolícka cirkev, Farský úrad Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 300€ 10.09.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
312 Jozef Juriňák   Kúpna zmluva 1 026.54€ 07.09.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
313 082014 Obec Podbiel CALORIM Sk,s.r.o. Realizácia diela:Ochrana ovzdu 84 773.76€ 03.09.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
314 221 060, 2014 Obec Podbiel Cestné stavby Lipt. Mikuláš,s.r.o. Realizácia diela:Chodník pre c 49 800.80€ 27.08.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
315 Zmluva o dielo č.8/2014 Obec Podbiel Miloš Kapior Vymaľovanie interiéru Mš v Pod 2 570€ 23.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
316 Obec Podbiel Miroslav Tropek Zabezpečenie folklórneho vystú 150€ 10.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
317 Obec Podbiel FS Frankovčan Zabezpečenie vystúpenia FS Fra 200€ 10.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
318 Tibor Joštiak Obec Podbiel, 027 42 č. 210 Prevod nehnuteľnosti 164.70€ 07.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
319 Zmluva o dielo 7/2014 Obec Podbiel Pema com, s.r.o. Realizácia vonkajšieho osvetle 6442.53 07.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
320 Obec Podbiel FS Rovňan, OZ Zabezpečenie folklórneho vystú 385€ 04.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
321 Obec Podbiel Zduženie priateľov folk.súboru Váh, Lipt. Mikuláš Zabezpečenie vystúpenia folkl. 470€ 04.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
322 Obec Podbiel FS Kriváň a ĽH Michala Rusnáka Zabezpečenie folklórneho výstú 150€ 04.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
323 Obec Podbiel Ing. Igor Hraško Zabezpečenie kultúrneho vystúp 150€ 09.06.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
324 Zmluva č.6. Mesto Trstená Obec Podbiel Poskytnutie fin. prostriedkov 221.80€ 09.06.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
325 Obec Podbiel Žilinský samosprávny kraj Dotácia, na základe žiadosti p 100€ 05.06.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
326 Obecd Podbiel Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Dotácia prostredníctvom Minist 1 500€ 05.06.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
327 Pavol Gonda Obec Podbiel Kúpa nehnuteľnosti 622.20€ 03.06.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
328 Zmluva č. 7 OZ Starí Slovania Obec Podbiel Poskytnutie finančných prostri 463.62€ 03.06.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
329 Obec Podbiel EMB Projekt s.r.o. Spracovanie POH Obce Podbiel n 190€ 27.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
330 4/2014 DSI Data s.r.o. Obec Podbiel Spolupráca zmluvných strán pri 0 12.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
331 Zmluva č, 3 SCVČ Nižná Obec Podbiel Poskytnutie finančných prostri 2 840 € 06.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
332 3/2014/VO Obec Podbiel Ing. Ľuboslava Šafrová Poskytovanie odborného poraden 2 400€ 05.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
333 Pavol Kozáčik Obec Podbiel Kúpa nehnuteľnosti 945.50 € 02.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
334 5/2014 OZ Xsicht Obec Podbiel Zmluva o poskytnutí dotácie 400 € 02.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
335 Obec Podbiel Ing. Emília Franeková Audit účtovnej uzávierky, audi 1100 € 30.04.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
336 1/2014 Obec Podbiel Dušan Pacura Dodávateľské plnenie úloh 30€ mesiac 09.04.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
337 Obec Podbiel Mesto Trstená Rámcová dohoda 0 07.04.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
338 Dodatok Obec Podbiel Topset Solutions s.r.o.   444.00 € 04.04.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
339 OZ Xsicht Obec Podbiel Prenájom sály 30€ 04.03.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
340 Peter Smolár Obec Podbiel Prenájom sály 0 13.02.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
341 8 020 05 01 14 Obec Podbiel SPP-distribúcia,a.s. Zmluva o pripojení 216.36 € 11.02.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
342 2/2014 TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel Poskytnutie dotácie 7000.00€ 03.02.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
343 Mgr. Pavel Antalík Obec Podbiel Predaj nehnuteľnosti 1900.00€ 10.01.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/1 TOPSET logo