Dnes je 19.01.2019. Stránka načítaná o 18:32.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Zmluvy

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 53)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 Doplnok č. 2 Obec Podbiel Pacura Dušan   40 € 08.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Zmluva č. 11, 2014 o výkone... Obec Podbiel Dušan Pacura Činnosť pracovnej zdravotnej s 72€ 07.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Zmluva o nálme Poppe+Potthoff Slovakia k.s. Obec Podbiel Prenájom priestorov 100€ 02.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 Zmluva o nájme OZ. XSICHT Obec Podbiel Prenájom priestorov 30€ 02.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 Zmluva o nájme Rím.-kat. cirkev, Far. úrad Podbiel Obec Podbiel Prenájom priestorov 30€ 02.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 Zmluva o nájme Starí Slovania Obec Podbiel Prenájom priestorov 30€ 02.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 Zmluva o nájme EDM, s.r.o. Obec Podbiel Prenájom priestorov 130€ 22.12.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 Zmluva o nájme TJ Tatran O.B.Potok Obec Podbiel   8€ za hod. 03.12.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 Mária Jedličková až Magdaléna Šovránková Obec Podbiel Kúpa majetku 0.03€ 27.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 Zmluva o dodávke plynu Obec Podbiel SPP, a.s.     26.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 Zmluva o nájme OZ Xicht Obec Podbiel Prenájom priestorov 30€ 26.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 Dodatok k zmluve Obec Podbiel SPP, a.s. Zníženie platby za kWh pri dod   26.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 Zmluva o nájme OZ Xicht Obec Podbiel Prenájom priestorov 30€ 25.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 Kúpna zmluva Anna Janíková Obec Podbiel Kúpa majetku 0.03€ 14.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 Dodatok k zmluve Obec Podbiel Slovak Telekom, a.s.   20€ mesačne 05.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Podbiel OPŽP SK, s.r.o. Poskytovať služby podľa podmie 300€ 04.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
17 Obec Podbiel Slovak Telekom, a.s. Poskytovanie verejných služieb 29€ 27.10.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 Obec Podbiel OPŽP SK,s.r.o. Poskytovať objednávateľovi slu 200€ 27.10.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 10/2014 Hokejový oddiel Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce 1000€ 09.10.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 9/2014 Cykloturistický klub Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce 600€ 09.10.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
21 8/2014 Rímsko-katolícka cirkev, Farský úrad Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 300€ 10.09.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
22 Jozef Juriňák   Kúpna zmluva 1 026.54€ 07.09.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
23 082014 Obec Podbiel CALORIM Sk,s.r.o. Realizácia diela:Ochrana ovzdu 84 773.76€ 03.09.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
24 221 060, 2014 Obec Podbiel Cestné stavby Lipt. Mikuláš,s.r.o. Realizácia diela:Chodník pre c 49 800.80€ 27.08.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
25 Zmluva o dielo č.8/2014 Obec Podbiel Miloš Kapior Vymaľovanie interiéru Mš v Pod 2 570€ 23.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
26 Obec Podbiel Miroslav Tropek Zabezpečenie folklórneho vystú 150€ 10.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
27 Obec Podbiel FS Frankovčan Zabezpečenie vystúpenia FS Fra 200€ 10.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
28 Tibor Joštiak Obec Podbiel, 027 42 č. 210 Prevod nehnuteľnosti 164.70€ 07.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
29 Zmluva o dielo 7/2014 Obec Podbiel Pema com, s.r.o. Realizácia vonkajšieho osvetle 6442.53 07.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
30 Obec Podbiel FS Rovňan, OZ Zabezpečenie folklórneho vystú 385€ 04.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
31 Obec Podbiel Zduženie priateľov folk.súboru Váh, Lipt. Mikuláš Zabezpečenie vystúpenia folkl. 470€ 04.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
32 Obec Podbiel FS Kriváň a ĽH Michala Rusnáka Zabezpečenie folklórneho výstú 150€ 04.07.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
33 Obec Podbiel Ing. Igor Hraško Zabezpečenie kultúrneho vystúp 150€ 09.06.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
34 Zmluva č.6. Mesto Trstená Obec Podbiel Poskytnutie fin. prostriedkov 221.80€ 09.06.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
35 Obec Podbiel Žilinský samosprávny kraj Dotácia, na základe žiadosti p 100€ 05.06.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
36 Obecd Podbiel Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Dotácia prostredníctvom Minist 1 500€ 05.06.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
37 Pavol Gonda Obec Podbiel Kúpa nehnuteľnosti 622.20€ 03.06.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
38 Zmluva č. 7 OZ Starí Slovania Obec Podbiel Poskytnutie finančných prostri 463.62€ 03.06.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
39 Obec Podbiel EMB Projekt s.r.o. Spracovanie POH Obce Podbiel n 190€ 27.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
40 4/2014 DSI Data s.r.o. Obec Podbiel Spolupráca zmluvných strán pri 0 12.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
41 Zmluva č, 3 SCVČ Nižná Obec Podbiel Poskytnutie finančných prostri 2 840 € 06.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
42 3/2014/VO Obec Podbiel Ing. Ľuboslava Šafrová Poskytovanie odborného poraden 2 400€ 05.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
43 Pavol Kozáčik Obec Podbiel Kúpa nehnuteľnosti 945.50 € 02.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
44 5/2014 OZ Xsicht Obec Podbiel Zmluva o poskytnutí dotácie 400 € 02.05.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
45 Obec Podbiel Ing. Emília Franeková Audit účtovnej uzávierky, audi 1100 € 30.04.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
46 1/2014 Obec Podbiel Dušan Pacura Dodávateľské plnenie úloh 30€ mesiac 09.04.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
47 Obec Podbiel Mesto Trstená Rámcová dohoda 0 07.04.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
48 Dodatok Obec Podbiel Topset Solutions s.r.o.   444.00 € 04.04.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
49 OZ Xsicht Obec Podbiel Prenájom sály 30€ 04.03.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
50 Peter Smolár Obec Podbiel Prenájom sály 0 13.02.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
51 8 020 05 01 14 Obec Podbiel SPP-distribúcia,a.s. Zmluva o pripojení 216.36 € 11.02.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
52 2/2014 TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel Poskytnutie dotácie 7000.00€ 03.02.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
53 Mgr. Pavel Antalík Obec Podbiel Predaj nehnuteľnosti 1900.00€ 10.01.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/1 TOPSET logo