Dnes je 19.01.2019. Stránka načítaná o 17:07.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Zmluvy

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 52)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 Zmluva o poskytnutí NFP Obec Podbiel Min. hospodárstva SR. Poskytnutie NFP   15.01.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Nájomná zmluva Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Podbiel Nájom 30€ 14.01.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Zmluva o nájme OZ Starí Slovania Obec Podbiel   70€ 30.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 Zmluva o nájme OZ Xicht Obec Podbiel   50€ 30.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 Zmluva č. 151221, 0133 Obec Podbiel INSA, s.r.o.   Bezodplatne 25.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 Zmluva o dielo Obec Podbiel PEMA com, s.r.o. realizácia záverečného sveteln 1581.73€ 21.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 Dodatok OZ Starí Slovania Obec Podbiel   180€ 21.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 Zmluva o budúcej zmluve Obec Podbiel Natur Pack,a.s.   0€ 18.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 Zmluva Elektrolight, sro Obec Podbiel Elektrolight, s.r.o. Stavebné práce na zákazke 35 482.09€ 18.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 Dodatok č. 3 OVS.a.s. Obec Podbiel     14.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 Zámenná zmluva Obec Podbiel p. František Matula     03.12.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 Zmluva č. 5442015 Obec Podbiel OVS, a.s.Dolný Kubín Dodávka vody z verej. vodovodu aktual. cena 25.11.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 Zmluva o nájme TJ TATRAN Obec Podbiel   8€ hod. 20.11.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 Zámenná zmluva Obec Podbiel rod. Murinová Zámena pozemkov   11.11.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 Zmluva o vývoze kom. odpadu ZŠ s MŠ v Podbieli Obec Podbiel Ukladá podrobnosti pri naklada stanovená VZN 09.11.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 Zmluva o posk. audítorských sl Obec Podbiel Ing.Emília Franeková audit konsolidovanej a koncoro 450€ 09.11.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
17 Dodatok k zmluve Obec Podbiel Slovak Telekom, a.s.   29€ mes. 06.10.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 Zmluva o dieloč. 3/2015 Obec Podbiel 3o media, s.r.o. Vykonať dielo:,,Kamerový systé 10 147.80€ 02.10.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 Jakub Šangala Obec Podbiel Užívanie priestorov kultúrno-š 100€ 30.09.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 Zmluva o dielo Obec Podbiel Pema com,s.r.o. Vypracovanie svetelnotech. štú 994.40€ 25.08.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
21 11/2015 Obec Podbiel Min. vnútra SR prostredníctvom Okr. úradu Žilina Posk. fin prostriedkov na fin. 8000€ 18.08.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
22 Zámenná zmluva Obec Podbiel   Zámena nehnuteľnosti   31.07.2015 Zmluva   Kompletné informácie
23 Zámenná zmluva Obec Podbiel Brodňanová Viera     31.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
24 Kúpna zmluva Obec Podbiel     1.40 € m2 28.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
25 Zámenná zmluva Obec Podbiel p. Vagnerová Hana     24.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
26 Zmluva o posk. ver. služieb Obec Podbiel DSI DATA s.r.o.     23.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
27 Kúpna zmluva rod. Siteková Obec Podbiel Prevod nehnuteľností 1707.15 14.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
28 Zmluva o zab. kult. vystúpenia Obec Podbiel Grupa Inicjatyw Lokalnych Vystúpenie FS 200€ 07.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
29 Zmluva o zab. folk. vystúpenia Obec Podbiel FS Oravan Vystúpenie FS 200€ 07.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
30 Zmluva o zab. kult. podujatia Obec Podbiel Oravská Muzika Vystúpenie na 24 PFS 60€ 06.07.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
31 Dodatok č. 4 Obec Podbiel   Dodatok č.4 o zriadení spol. s   30.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
32 Obec Podbiel Prima banka Slovensko,a.s.     30.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
33 Zmluva o zab. kult. podujatia Obec Podbiel FS Poľana Vystúpenie FS Poľana 500€ 30.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
34 Zmluva o posk. dot. zo št. roz Obec Podbiel Ministerstvo kultúry Slov. republiky Poskytnutie dotácie na rozvoj 500€ 30.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
35 Zmluva o zab. kult. podujatia Obec Podbiel Hlohovecký fujaristi Vystúpenie FS 300€ 30.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
36 OZ Xicht Obec podbiel Prenájom sály 50€ 03.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
37 Jozef Mačňák ml. Obec Podbiel Kúpna zmluva 36.40€ 26.05.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
38 Dodatok č.4 Obec Podbiel Mesto Trstená Doplnenie zmluvy   20.05.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
39 Zmluva č. 3, 2015 Cyklot. oddiel Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 800€ 29.04.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
40 Kúpna Zmluva Oľga Dudášikova Obec Podbiel Prevod nehnuteľnosti 1332.85 20.04.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
41 Kúpna zmluva Pavel Antalík Obec Podbiel Prevod nehnuteľnosti 1 142.23 17.04.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
42 Zmluva o nájme Michal Lukáček Obec Podbiel Prenájom priestorov 50€ 10.04.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
43 Zmluva č. 7, 2015 OZ. Starí Slovania Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 2000€ 25.03.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
44 Zmluva č. 5, 2015 Rímsko-kat cirkev Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 1000€ 24.03.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
45 Zmluva č. 6, 2015 Triklub ORAVA Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 300€ 24.03.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
46 Zmluva č. 2 o posk. dot. 2015 HK Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 1000€ 10.03.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
47 Zmluva č. 4 o posk. dot. 20 OZ Xicht Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 1000€ 12.02.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
48 Zmluva č. 1 o posk. dot. 2015 TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 9000€ 09.02.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
49 Zmluva o nájme OZ Xicht Obec Podbiel   70€ 04.02.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
50 Obec Podbiel MUDr. Ľubica Mišíková Zabezpečiť lekársku posudkovú   14.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
51 1000241214 Obec Podbiel SPP-Distribúcia ,a.s. Úprava práv a povinností pri r   09.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
52 Zmluva o nájme Monika Domiňáková Obec Podbiel Nájom záhrady 10€ rok 07.01.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/1 TOPSET logo