Dnes je 19.01.2019. Stránka načítaná o 17:33.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Zmluvy

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 71)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 Zmluva o nájme OZ XICHT Obec Podbiel   70€ 04.01.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Zmluva podľa ustanov. §51 Oz. Obec Podbiel Jozef Lepáček Zostavovanie článkov a fotogra 5.00€ za stranu 03.01.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Zmluva o nájme Rim. kat. cirkev Podbiel Obec Podbiel   80€ 03.01.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 Dodatok č. 1/2016 Obec Podbiel Ľubomír Kuboš   370€ 03.01.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 Zmluva o nájme Starí Slovania Obec Podbiel   70€ 30.12.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 Kúpna zmluva Obec Podbiel Ing. Petronela Eliášová Kúpa nehnuteľnosti 1.40€ m2 21.12.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 Zmluva o nájme Poppe-Potthoff Slovakia k.s. Obec Podbiel   180€ 20.12.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 Zmluva o nájme Poppe + Potthoff Slovakia k.s. Obec Podbiel   180€ 16.12.2016 Zmluva   Kompletné informácie
9 Zmluva o združ. dod. elektriny Obec Podbiel Stredoslovenská energetika a.s.,   Podľa cenníka 16.12.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 Zmluva o nájme PZ Senková Obec Podbiel Prenájom Zariadenia 80€ 06.12.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 Zmluva o posk. dotácie Mesto Trstená Obec Podbiel   45.90€ 30.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 Kúpna Zmluva Rastislav Kudyn Obec Podbiel   6.10€ m2 30.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 Zámenná zmluva s SBÚ - PS Obec Podbiel SBÚ - PS v Podbiel     28.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 Dodatok č. 2 k zmluve 5/2016 OZ Starí Slovania Obec Podbiel   1281.14€ 28.11.2016 Zmluva   Kompletné informácie
15 Dodatok č. 1 k zmluve 1/2016 TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel   680€ 28.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 Dodatok č. 1 Obec Podbiel Tech. služby Ružomberok Zmena a doplnenie zmluvy o us   15.11.2016 Zmluva   Kompletné informácie
17 Dodatok č. 200537/1431 ObecPodbiel DSI Data Zmena mesačného progamu 0 15.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 Nájomná zmluva Obec Podbiel SBÚ - PS, Podbiel   286€ rok 08.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 Zmluva o dielo Obec Podbiel Ľubomír Kuboš Vykonanie stavebného dozou na 1670€ 04.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 Zmluva o vyhĺbení rigolu Obec Podbiel Ivan Garaj Vyhĺbenie rigolu pre opt. vede 500€ 04.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
21 Zmluva o vyhĺbení rigolu Obec Podbiel Ľudovít Cibuľák Vyhĺbenie rigolu pre opt. vede 500€ 04.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
22 Zmluva o dielo 2016/81 Obec Podbiel Dopstav obchodná a stavebná spol.s.r.o. Zhotovenie diela Miestne komun 105 449.69 21.10.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
23 Dodatok č. 1 o posk. NFP. Obec Podbiel Ministerstvo hospodárstva SR Zmena zmluvy o posk. NFP 34 121.08€ 06.10.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
24 Zmluda č. 7 o dot. z obce Podb Rímskokat. cirkev, farnosť Podbiel Obec Podbiel Poskytnutie dotácie z rozpočtu 1500€ 29.09.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
25 Zmluva o dielo 8/2016 Obec Podbiel HERplast s.r.o. Výmena okien a dverí na budove 5591.07€ 22.09.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
26 Zmluva o posk. služby Obec Podbiel GEODETICA,s.r.o. Poskytnutie služby webGIS Podľa zmluvy 14.09.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
27 Kúpna zmluva 6453/2016 SRC-Slovenská správa ciest Obec Podbiel Kúpa časti nehnuteľnosti 9.41€ za m2 07.09.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
28 Kúpno-predajná zmluva Obec Podbiel Pavol Krúpa Kúpa prípojnej vlečky 1680€ 17.08.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
29 Zmluva o posk. fin. prostr. Obec Podbiel Fond na podporu umenia Posk. fin prostriedkov na XXV 2500€ 27.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
30 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel FS Váh kultúrne vystúpenie na XXV. PF 200€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
31 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel Prvosienka kultúrne vystúpenie naXXV. PFS 150€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
32 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel Srdce heligónky OZ. kultúrne vystúpenie na XXV. PF 100€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
33 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel OZŽ ZV pri PR ŽSR Zvolen kultúrne vystúpenie na XXV. PF 500€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
34 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel FS Charita kultúrne vystúpenie na XXV. PF 150€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
35 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel FS z Brezovice kultúrne vystúpenie na XXV. PF 200€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
36 Zmluva o zabezp. kult. vyst. Obec Podbiel Trombitáši Štefánikovci kultúrne vystúpenie na XXV. PF 300€ 11.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
37 Zmluva č. 1000029054 Obec Podbiel DSI Data s.r.o. využívanie služieb prevádzkova 0 08.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
38 Zmluva o zabezp. systému nakl. Obec Podbiel NATUR - PACK, a.s. Zabezpečenie systému nakladani   01.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
39 Zámenná zmluva Obec Podbiel   Zámena pozemkov 0 30.06.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
40 Zmluva o údržbe a opravách pz. Obec Podbiel SPP-Distribúcia Zmluva o údržbe a opravách ply   03.06.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
41 Zmluva o nájme plyn. zariad. Obec Podbiel SPP-distribúcia Nájom plynárenského zariadenia 1€ 03.06.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
42 Zmluva č. 6/2016 Mesto Trstená Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 77€ 01.06.2016 Zmluva   Kompletné informácie
43 Zmluva č. 0033029061 Obec Podbiel SSE,a.s.   58.73 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
44 Zmluva č. 0032131591 Obec Podbiel SSE,a.s.   50.50 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
45 Zmluva č. 0033022782 Obec Podbiel SSE,a.s.   50.50 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
46 Zmluva č. 0032131571 Obec Podbiel SSE,a.s.   58.73 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
47 Zmluva č. 0032131501 Obec Podbiel SSE, a.s.   42.34 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
48 Zmluva č. 0033022761 Obec Podbiel SSE,a.s.   58.73 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
49 Zmluva č. 0032131621 obec Podbiel SSE, a.s.   50.50 MWH 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
50 Zmluva č. 0032131611 Obec Podbiel SSE,a.s.   50.50 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
51 Zmluva č. 0032131601 Obec Podbiel SSE,a.s.   42.34 MWh 02.05.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
52 Zmluva č.2 Hokejový klub Podbiel Obec Podbiel Dotácie z rozp. obce Podbiel 1000€ 21.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
53 Zmluva č. 4/2016 OZ Xicht Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 1600€ 19.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
54 Zmluva č. 3/2016 Cykloturistický klub Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočzu obce Podbie 800€ 19.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
55 Zmluva č. 5/2016 OZ Starí Slovania Obec Podbiel Dotácia z rozp. obce Podbiel 2140€ 19.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
56 Zmluva o posk. dotácie Obec Podbiel ŽSK Dotácia na základe žiadosti na 1100€ 19.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
57 Zmluva č. Z-D-2016-000434-00 Obec Podbiel Stredoslovenská energetika - D Využívanie podperných bodov 0 15.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
58 Dohoda o spolupráci Obec Podbiel SSE -Distribúcia a.s. Zverejňovanie oznamov SSE-D 0 15.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
59 Zmluva s DPO-SR č. 26665 Obec Podbiel Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytnutie dotácie 2000€ 15.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
60 Zmluva o posk. služieb Obec Podbiel Trafin Oil SK, s.r.o. Zber a výkup kuch. odpadu 0 15.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
61 1611510 Obec Podbiel SLOVGRAM   38.50€ 06.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
62 Zmluva o zbere odpadov Obec Podbiel Peter Bolek - EKORAY   0.04€/ kg 06.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
63 Kúpna zml. o prevode vlast. Obec Podbiel Ing. Tomáš Urban Prevod hnuteľného majetku 150€ 28.03.2016 Zmluva   Kompletné informácie
64 Zmluva o aktualizácii dát kata Obec Podbiel TOPSET Solutions s.r.o. Aktualizácia dát 30€ 09.03.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
65 Zmluva o aktualizácii programo Obec Podbiel Topset Solutions s.r.o. Aktualizácia programov, systém 427.50€ 09.03.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
66 QUO-15760-B7W6/2 Obec Podbiel Mediatel Inzercia zákazníka v dannom pr 60€ 23.02.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
67 Dodatok č. 1 Obec Podbiel Obec Podbiel   0 23.02.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
68 Zmluva č. 1/2016 TJ ŠK Podbiel Obec Podbiel Dotácia z rozpočtu obce Podbie 9000€ 12.02.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
69 Darovacia zmluva   Slov. republika vz. Min. vnútra SR Darovanie cestného motorového 0 12.02.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
70 Zmluva o nájme Filip Kanderka Obec Podbiel Prenájom sály 50€ 13.01.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
71 Zmluva o nájme Tomáš Chajdiak Obec Podbiel Prenájom priestorov 80€ 07.01.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/1 TOPSET logo